Ge en gåva

Kanske har du sett förkortningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det gäller en ny förordning om lagring av personuppgifter inom EU. Du som får denna vän brev och vår tidning finns i vårt adressregister med kompletta personuppgifter, genom att du har anmält dig till vårt nyhets / vän brev, eller att du har givit en gåva eller varit i kontakt med oss på annat sätt.
Om du inte samtycker till att vi skickar tidningen MEDIEMISSION eller annat nyhetsmaterial i fortsättningen ber vi att du avbeställer genom att ringa till 08 – 644 9525 eller genom att mejla till info@mediemission.se
i Finland ring 020 7 120 240 eller mejla till info@irrtv.fi

Läs mer

Årsredovisning för år 2020 Mediemission International


Sverige

MedieMission International har auktoriserad revisor.

Norge

DnB NOR
NO 8450100682343

Finland

Andelsbanken FI80 5132 0520 0090 28

Ge din gåva via PayPal här!

Om du vill ge en gåva till mediemissionen i Calcutta skriv Calcutta som referens. När du ger via sms använd MMI1700

Ditt stöd går bland annat till
– Att sprida evangeliet på ett dynamiskt och effektivt sätt via olika medier – Att stödja lokala församlingar så att de kan följa upp dem som kommer till tro – Humanitära projekt: lidande barn i fångläger, hungrande människor i fattiga regioner, synskadade mm. Ditt stöd ger människor hopp och tro på en framtid. Ditt stöd kan bli början på ett nytt liv för en människa; en sargad kvinna, en utslagen man eller ett hemlöst barn.

TACK för din gåva
Passa även på att beställa vår missionstidning MedieMission helt kostnadsfritt och håll dig uppdaterad om vad som sker på mediemissionsfronten världen över. Följande text gäller enbart gåvogivare i Finland: Polisstyrelsen har den 1.1.2022 beviljat MedieMission International penninginsamlingstillstånd RA/2021/1755. Tillståndet är i kraft 1.1.2022  i hela Finland med undantag för Åland. Medlen används för att finansiera den inhemska och internationella mediemissions-verksamheten, förmedla humanitär diakoni- och katastrofhjälp samt till att täcka kostnader som relateras till IRR-TV:s (MedieMission Internationals) verksamhetsutrymmen och byggnader åren 2022-.